Biuro Rachunkowe

Anna Sroka

Anna Sroka

Witam serdecznie na mojej stronie. 

Jeżeli szukacie Państwo profesjonalnego biura rachunkowego –ZAPRASZAM. 

Zanim podejmiecie Państwo decyzję – przedstawię Wam komu powierzacie prowadzenie swojej działalności i jaki zakres usług mogę Państwu zaoferować. Edukację w zakresie rachunkowości podjęłam w Szczecinie uzyskując tytuł technika rachunkowości.

Jestem absolwentką studiów magisterskich Wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz podyplomowych studiów wydziału rachunkowości Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uzyskałam certyfikat księgowy (nr 39509/2010) Ministerstwa Finansów Rzeczpospolitej Polskiej. 


Więcej...

Zakres usług:

Podatki i świadczenia zagraniczne:

 • Zwrot podatku z zagranicy: Niemcy, Wielka Brytania, Holandia, Belgia
 • Rozliczenia działalności gospodarczej w Niemczech                  
 • Wnioski o zasiłki rodzinne z zagranicy

Rachunkowość:

 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów,
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Rozliczenie roczne dochodów z Polski i zagranicy
 • PIT osób fizycznych
 • Prowadzenie księgi handlowej - w tym zakresie oferujemy;
  • sporządzanie bilansu otwarcia
  • sporządzanie planu kont dostosowanych do potrzeb analizy finansowej klienta,
  • bieżące chronologiczne zapisy zdarzeń gospodarczych
  • wyliczenie i prezentacja wyniku finansowego oraz sporządzenie niezbędnych deklaracji i informacji podatkowych również w zakresie nabyć i dostaw wewnatrzunijnych
  • sporządzanie śródrocznych i rocznych sprawozdań finansowych tj. PIT, CIT, rachunku zysków i strat, bilansu, rachunku przepływów pieniężnych, zmian w kapitale, informacji dodatkowej, F-01- Główny Urząd Statystyczny, KRS – ogłoszenie rocznych wyników.
  • Prowadzenie rejestru delegacji,
  • Prowadzenie księgi udziałów
  • Konsolidowanie sprawozdań finansowych,
  • Sporządzanie wniosków do banków i instytucji finansowych        
  • Sporządzanie deklaracji do Urzędu marszałkowskiego
  • Sporządzanie dokumentacji do Urzędu Pracy - Koordynowanie wniosków o dopłaty bezpośrednie z Unii EuropejskiejKadry i płace:

 • Sporządzanie dokumentacji dot. zatrudnienia pracownika
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Sporządzanie list płac
 • Sporządzanie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędów Skarbowych
  W tym zakresie oferujemy
  • Pomoc w sporządzaniu kwestionariuszy osobowych,
  • Sporządzanie dok PIT-2,
  • Pomoc z sporządzaniu informacji NIP-3,
  • Sporządzanie umów o pracę,
  • Sporządzanie umów zleceń i umów o dzieło i rachunków do tych umów,
  • Ewidencjonowanie czasu pracy,
  • Sporządzanie kart zasiłkowych i kart wynagrodzeń,
  • Drukowanie odcinków od płac w zależności od potrzeb pracodawcy,
  • Sporządzanie dokumentacji zasiłkowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • Sporządzenie informacji PIT o uzyskanych dochodach przez pracowników, 

Pozostałe usługi:

 • Reprezentowanie klientów przed Organami Skarbowymi oraz zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Pisanie wyjaśnień i odwołań od decyzji organów administracyjnych, skarbowych i ubezpieczeniowych.
 • Przygotowanie porad, opinii podatkowych, ubezpieczeniowych i gospodarczych.
 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej - Sporządzanie umowy spółki,
  • Prowadzenie zmian w statucie spółki,
  • Zgłaszanie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • Sporządzanie uchwał z Posiedzeń Zarządów Spółki
  • Pomoc w zakresie zmian w prowadzonej działalności gospodarczej (handlowej i usługowej)
  • Koordynowanie dopłat unijnych,
  • Sporządzanie wniosków do Urzędów Pracy ( staż, prace interwencyjne. dopłaty do stworzenia nowego miejsca pracy)
  • Przygotowanie i redagowanie pism dla osób prywatnych 


Biuro Rachunkowe

Anna Sroka


pl. Ratuszowy 1

(budynek Urzędu Miejskiego)

74-200 Pyrzyce

Nr tel:


91 577 58 68

604 78 96 92
Na­wet i najmędrsi spośród ludzi chętniej widzą tych, którzy im pieniądze przy­noszą, niż tych, którzy do nich po pieniądze przychodzą.

Georg Christoph Lichtenberg